Familjeföretaget

AB Hilmer Andersson grundades redan på 20-talet. Det var då Hilmer Andersson från Lässerud lät bygga sitt första sågverk, vilket senare skulle utvecklas till ett av de större i Värmland. Yrkesstolthet och kvalitetskänsla har tryggat återväxten, då flera generationer av ägarfamilj och medarbetare drivit företaget vidare i samma framåtanda.

Hilmer Andersson

Hilmer Andersson hann uppleva både barkmaskin, gaffeltruckar och virkestork. Redan under hans tid utvecklades sågverket till ett av de större i Värmland.

Yngve Andersson

Hans son, Yngve Andersson, moderniserade sågverket i ett flertal steg och fördubblade sågverkets kapacitet mer än en gång.

Han var känd för sitt stora tekniska intresse. Yngve Andersson fick även uppleva datoriseringen av sågverksindustrin och var alltid tidigt framme när det gällde att ta i bruk nya tekniska lösningar. Han insåg på ett tidigt stadium datorernas betydelse även inom skogsförvaltningen.

Per Andersson

Idag drivs företaget av den tredje ägargenerationen, sonsonen Per Andersson, som varit vd sedan 1994. Han fortsätter utveckla verksamheten mot än större kundnytta. Det handlar om att få fram och vidareutveckla skogen som den råvara som bäst svarar mot kundernas behov, både på närmarknaden och som exportprodukt. Med samma ansvar för kontinuitet, lokal förankring och framtidstro leder stegen vidare mot kommande generationer.

De övriga familjerna

AB Hilmer Andersson är ett familjeföretag på mer än ett sätt. Bland de anställda är det lätt att hitta tre generationer på äldre och nuvarande lönelistor. Hyvelmästarens far var sågställare under närmare 40 år vid Hilmer Anderssons sågverk. Och hans farbröder var sågverksförman respektive sågare under många år.

Det betyder att traditionen och erfarenheterna inte bara finns hos ägarfamiljen, utan även bland många medarbetare. Det här betyder yrkesstolthet, kvalitetskänsla och ett delat ansvar för företagets framtid.

Hilmer Andersson

Yngve Anderssson

Per Andersson

Vi sätter värde på värmländsk skog