Produktblad

Ladda ner och läs alla
våra produktblad här

PEFC

Förnyelsebart är bra

Skogsbruket i Sverige har en lång tradition av att ge och ta på samma villkor. Därför är trä ett miljöriktigt val som bidrar till en långsiktigt hållbar användning av resurser.

Under tiden trädet växer omvandlar det koldioxid från luften till syre. En skog som sköts aktivt och väl har god tillväxt och hög syreom vandling. När trädet sedan skördas och förädlas är processen energisnål jämfört med andra byggmaterial. Materialet är hållbart och tåligt samt fungerar bra både att förbränna och återvinna. En rätt skött skog är helt enkelt en oändlig resurs.

För varje träd som avverkas planterar vi minst två nya plantor!

För oss är det viktigt med ett långsiktigt ansvar gentemot våra kunder och vår skog.

PEFC Certifiering

AB Hilmer Andersson är certifierat enligt PEFC, det internationella systemet för certifiering av ett uthålligt skogsbruk och dess produkter. Detta betyder att vi inte accepterar virke som kommer från följande källor:

AB Hilmer Andersson ställer ovanstående krav på våra leverantörer och vår personal utbildas och följer rutiner i syfte att kraven ska tillgodoses för alla våra inköp av skogsråvara.

Klicka på länken för att läsa senaste revisionsrapporten i pdf-format.

Certifikat skogsbruk PEFC.pdf
Certifikat PEFC.pdf
Policy Socialt Ansvarstagande.pdf

Skogen är vårt arv och vår framtid