Produkter

 

Sågade, hyvlade och fingerskarvade trävaror

I Värmland är de biologiska och klimatmässiga förutsättningarna ytterst bra för granen vilket ger oss en förstklassig råvara att förvalta. Det gör vi med största respekt och ansvar i alla led. Vi väljer med omsorg de skickligaste entreprenörerna i skogen, vi uppdaterar vår sågverksutrustning och vi anpassar oss till marknadens förväntningar. Hos oss sågas ca 75% gran och 25% furu.

Modern utrustning i produktionen borgar för hög kapacitet och säkerställer hög teknisk kvalitet på alla sågade och vidareförädlade varor.
Under 2016 sågar vi ca 165.000 m3 och utav dessa hyvlas dryga 100.000 m3 i våra två hyvlerier. Drygt 10.000 m3 går genom vår fingerskarvsanläggning, antingen för att skarvas upp till maxlängden 12,0 m eller för att kunna exaktkapas till exempelvis en väggregel eller en klädselbräda i just den längd våra kunder önskar.

Våra kunder finns framförallt i Norge och Sverige men också runtom i övriga Europa, i Nordafrika samt i Japan och Kina.

Varumärket AB Hilmer Andersson står för leveranssäkerhet, kunskap och kvalitet.

Prestandadeklarationer

Fingerskarvat konstruktionsvirke
Fingerskarvat och träskyddsbehandlat konstruktionsvirke
Märkning medföljande kommersiellt dokument fingerskarvat virke
Maskinsorterat konstruktionsvirke

Träpaneler
Signerad prestandadeklaration Stureholm

Tillverkningscertifikat

Certifikat fingerskarv SC0526-15 - EN 15497.2014
Certifikat tillverkningskontroll 191502 - EN-14081

ISPM certifikat från Jordbruksverket

ISPM

Vi sätter värde på värmländsk skog