Produktionsinfo

Av tradition har AB Hilmer Andersson alltid uppdaterat sågverksutrustningen ofta, för att nå en hög kapacitet och alltid hålla en hög teknisk kvalitet på de producerade varorna.

Nuvarande såglinje byggdes sommaren 2006 och nya torkar 2007.

I juni 2011 invigdes det nya förädlingsverket bestående av nytt hyvleri samt en fingerskarvsanläggning. Genom fingerskarvning kan vi producera plankor i exaktkapade längder med minimerat spill.

För våra kunder innebär exaktkapade längder en snabbare montering, lägre kostnader, mindre svinn, och därmed mindre miljöbelastning. Det nya förädlingsverkets kapacitet uppgår till ca 100.000 m3 hyvlade varor, därav ca 30.000 m3 fingerskarvat.

Råsortering och justerverk har just genomgått en uppgradering för att nå högre kapacitet och bättre arbetsmiljö.

I samband med det nya förädlingsverket har vi även byggt ny lastplan och infart samt nytt lagerhus. Under 2012 planeras ett nytt timmerintag.

Vi sätter värde på värmländsk skog